Zlatý trojuholník

Tri piliere úspešného biznisu.

Chcete pomôcť s vašim biznisom?

V čom spočíva unikátnosť vášho produktu?

Pre koho je určený váš produkt a akú prináša hodnotu?

Kde sa nachádza váš cieľový zákazník?

Aké je postavenie vašej značky na trhu a ako sa odlišuje od konkurencie?

Pomôžem vám nájsť inaKOSŤ vášho produktu, vytvoriť komplexné riešenie pre rast vášho biznisu.
Odomknite potenciál vášho biznisu.

Objavujeme POTENCIÁL, vnímame KOMPLEXNOSŤ, porozumieme JEDINEČNOSTI, analyzujeme POTREBY a navrhujeme RIEŠENIA pre RAST vášho BIZNISU.

01
Prieskumná expedícia

Rýchly prieskum, kde získavame prvotné inšpirácie a informácie.

02
Hĺbkový rozhovor

Prechádzame do hĺbky prostredníctvom dôkladného rozhovoru, aby sme odhalili dôležité poznatky a porozumeli podstatným aspektom.

03
Analýza trhu

Precízne preskúmame dáta, aby sme vytvorili dôkladnú analýzu a identifikovali potenciál.

04
Stanovenie cieľov

Navrhujeme kroky, ktoré vás povedú k zadefinovaniu očakávaní a cieľov. 

05
Víťazná stratégia

Spájame všetky poznatky, zistenia a inovatívne myšlienky do stratégie, ktorá vám pomôže dosiahnuť rast biznisu. 

06
Definujeme úspech a rast

Navrhujeme kroky, ktoré vás povedú k vášmu cieľu a zabezpečia váš dlhodobý úspech. 

Nastavenie stratégií

Stratégia je ako navigácia. Pomáha nám určiť smer, naplánovať cestu, ktorá nás privedie k cieľu. Najlepšie stratégie sú jednoduché a praktické a prispôsobené jedinečným potrebám vášho biznisu.

Biznis konzultácie

Poskytneme vám objektívny pohľad na aktuálny stav a identifikujeme efektívne nástroje potrebné na dosiahnutie vašich cieľov. Vytvárame a-ha momenty, ktoré transformujú vaše podnikanie.

Strategické poradenstvo

Budovanie úspešného biznisu je evolučný proces, ktorý si vyžaduje inovácie a prispôsobenie sa meniacemu prostrediu. Dosiahnutie rastu si vyžaduje skúsenosti, zdroje, efektívne nástroje a optimalizované procesy.

Ako vám vieme pomôcť?

Značka​

Online

Portfólio

Reklama

Procesy​

Zákazník​

Offline

Produkt / Služba

Cena

Zákaznícky servis​

Chcete získať viac klientov a zvýšiť svoj zisk?

So silnou stratégiou budete o krok vpred pred vašou konkurenciou

Prečo váš zákazník nakupuje u konkurencie?

Ako osloviť svojho potenciálneho zákazníka?
Ako ponúkate svoj produkt potenciálnemu zákazníkovi?
Ako ste pripravení v oblasti predajných materiálov?
Ako získate dôveru vo váš produkt pri jeho ponúkaní?
Ako realizujete vašu ponuku a dosahujete skutočné predaje?
Ako vytvárate efektívne predajné argumenty?
Ako úspešne predávate váš "drahý" produkt?

Pomôžeme vám vytvoriť efektívnu obchodnú stratégiu, ktorá zdôrazní hodnotu vášho produktu, presvedčivo komunikuje jeho výhody a zaujme potenciálneho zákazníka. 

Vytvoríme vám úspešnú Obchodnú stratégiu

Príprava je kľúčom k úspechu. Dôkladné pripravenie Obchodnej stratégie predstavuje kritický krok, ktorý zabezpečí úspešnú prezentáciu, atraktívnu cenovú ponuku a dôveru vo váš vlastný produkt. 

 Namiesto toho, aby ste investovali len do reklamy, budujte dôveru a hodnotu pre vašich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom profesionálnej prípravy.

Získate magnet v podobe neodolateľnej ponuky
pre vašich zákazníkov

Získate detailnú analýzu vašich predajných nástrojov a vnútorného prostredia vašej obchodnej ponuky. 
Získate riešenia, ktoré zodpovedajú vašim individuálnym potrebám.
Získate komplexný pohľad silných stránok a príležitostí v obchodnom procese.
Získate vypracovaný obchodný proces, konkrétny návod s jasnými krokmi na zobchodovanie vášho produktu.
Získate benefity, argumenty vášho produktu na zapracovanie do obchodnej ponuky.
Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, lebo každý klient a každý biznis je jedinečný a má vlastné výzvy a potreby.
Identifikujeme a odomkneme skrytý potenciál vo vašej ponuke.
Prinesieme praktické riešenia na vaše výzvy a potreby pre rast vášho biznisu
Získate vypracovanú obchodnú stratégiu, ktorá zohľadňuje potreby vašich potenciálnych zákazníkov.

Vytvoríme vám praktickú a užitočnú obchodnú stratégiu, ktorá vám prinesie komplexné riešenia na vaše výzvy a potreby v obchodnom procese.  Pomôžeme vám vytvoriť efektívne a presvedčivé predajné nástroje, ktoré zdôraznia hodnotu vášho produktu, presvedčivo komunikujú jeho výhody a zaujmú potenciálneho zákazníka. 

Radi pre vás vypracujeme

Obchodné ponuky pre obchodných zástupcov vo formáte power point.

Grafické spracovanie v súlade s komunikáciou značky.

Obsahovo spracovanie so zdôraznením hodnoty vášho produkty.

Zamerané na kľúčové benefity pre potenciálneho zákazníka.

Chcete vedieť ako je na tom váš web?

Rýchly audit vám prinesie odpovede

V audite sa zameriame na tri kľúčové oblasti: vizuálnu stránku webu, užívateľskú skúsenosť a nevyužitý potenciál vášho webu. 

Chcete pomôcť s vašim biznisom?

Nastavenie stratégií

Stratégia je ako navigácia. Pomáha nám určiť smer, naplánovať cestu, ktorá nás privedie k cieľu. Najlepšie stratégie sú jednoduché a praktické a prispôsobené jedinečným potrebám vášho biznisu.

Biznis konzultácie

Poskytneme vám objektívny pohľad na aktuálny stav a identifikujeme efektívne nástroje potrebné na dosiahnutie vašich cieľov. Vytvárame a-ha momenty, ktoré transformujú vaše podnikanie.

Strategické poradenstvo

Budovanie úspešného biznisu je evolučný proces, ktorý si vyžaduje inovácie a prispôsobenie sa meniacemu prostrediu. Dosiahnutie rastu si vyžaduje skúsenosti, zdroje, efektívne nástroje a optimalizované procesy.

Transparentnosť

je pre nás prioritou, pretože si vážime prejavenú dôveru našimi klientmi a je základným kameňom úspešnej spolupráce.

Zodpovednosť

je jedna z našich hodnôt a základným princípom budovania silných partnerských vzťahov s našimi klientmi.

Neustále sa zlepšujeme

a rozvíjame naše zručnosti a znalosti, aby sme si udržali náskok v rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí a poskytli vám odbornú pomoc.

Zameriavame sa na oblasti, kde môžeme priniesť najväčšiu hodnotu: obchodná a marketingová stratégia, zvýšenie predaja a ziskovosti, analýza trhu, diverzifikácia portfólia, cenová stratégia, nastavenie funkčných procesov, rozvoj zamestnancov. Poskytujeme virtuálny biznis koučing, mentoring a vzdelávacie programy na mieru. 

Začíname spoločným stretnutím, kde dôkladne preskúmame vašu spoločnosť s cieľom identifikovať najkritickejšie oblasti. Pri diskusii o cieľoch a očakávaniach sa vyjasnenia hlavné ciele, ktoré klient chce dosiahnuť. Spolu hovoríme o požadovaných výsledkoch, očakávanej kvalite, rozsahu, časovom harmonograme a zdrojoch. Stretnutie je zameraná na vytvorenie jasného porozumenia medzi všetkými zainteresovanými stranami a na vytvorenie základu pre úspešné plánovanie a realizáciu. Spolupráca sa prispôsobí individuálnym potrebám klienta, a to s trpezlivosťou a flexibilitou, ktoré si vyžaduje každá fáza.

Fakturácia sa prispôsobuje individuálne a môže byť buď na hodinovom základe alebo formou fixnej odmeny.

 

Štruktúra fakturácie bude stanovená v závislosti od rozsahu a predpokladanej doby potrebnej na realizáciu.

60 min

Biznis konzultácia

Chcete vedieť, ako vám môžeme pomôcť?

V rámci Biznis konzultácie sa spoločne pozrieme, aký je aktuálny stav vášho biznisu.

Identifikujeme, kam sa chcete posunúť a čo je potrebné pre dosiahnutie úspechu.

Odkryjeme nenaplnené očakávania spojené s vašim biznisom.

Zadefinujeme nevyužité príležitosti a identifikujeme potenciál pre rast vášho biznisu.

Spojíme sa na hodinovú video konzultáciu cez Google meet. Pošleme vám link a vy len jednoducho kliknete. 


Investujte do svojho biznisu 60 minút, ktoré vás posunú ďalej.
+421 948 834 830