Progresívna spoločnosť v rozvíjaní a spájaní podnikania na Slovensku

Odomknite potenciál
vášho biznisu

pre MIKRO A MALÝCH PODNIKATEĽOV​

Chcete dosiahnuť maximálny úspech v podnikaní?

SPÁJAME naše SKÚSENOSTI
s PRAKTICKÝMI RIEŠENIAMI pre ROZVOJ a RAST vášho BIZNISU.

Nastavenie stratégií

Stratégia je ako navigácia. Pomáha nám určiť smer, naplánovať cestu, ktorá nás privedie k cieľu. Najlepšie stratégie sú jednoduché a praktické a prispôsobené jedinečným potrebám vášho biznisu.

Biznis konzultácie

Poskytneme vám objektívny pohľad na aktuálny stav a identifikujeme efektívne nástroje potrebné na dosiahnutie vašich cieľov. Vytvárame a-ha momenty, ktoré transformujú vaše podnikanie.

Strategické poradenstvo

Budovanie úspešného biznisu je evolučný proces, ktorý si vyžaduje inovácie a prispôsobenie sa meniacemu prostrediu. Dosiahnutie rastu si vyžaduje skúsenosti, zdroje, efektívne nástroje a optimalizované procesy.

Nájdeme pre váš biznis tú vašu INAKOSŤ. Identifikujeme a zdôrazníme jedinečnosť, ktorá vám poskytne výhodu pred konkurenciou a odlíši váš biznis. Identifikujeme Novú Atraktívnu Konkurenčnú Odlišnosť Súvisiacu s Tvojim biznisom.  

Detailná analýza konkurencie, vnútorného prostredia vášho biznisu, produktu. Poskytneme vám dôležité informácie, ktoré vám uľahčia rozhodovanie a zefektívnia využitie zdrojov s cieľom odhaliť potenciál pre rast vášho biznisu.

Pohľad z vonku vám prinesie odporúčania, ktoré prinesú rýchle výhry, ktoré sa odzrkadlia na raste vášho biznisu. 

Pomôžeme vám vytvoriť stratégiu predaja, ktorá efektívne zdôrazní hodnotu vášho produktu, presvedčivo komunikuje jeho výhody a zaujme potenciálnych zákazníkov. Identifikujeme efektívne prezentačné a propagačné materiály, ktoré sú zamerané na zvýšenie predaja a dosiahnutie lepších výsledkov v konkurenčnom prostredí.

Obchod a marketing sú prepojené nádoby. Mať kvalitný produkt a výkonný marketing prináša rast a zisk. Nastavením stratégie získate jasnú navigáciu, ako sa dostať do cieľa. 

Kľúčové je vedieť, akú potrebu rieši váš produkt alebo služba. Pre koho je určený váš produkt. Musíte mať jasno v tom, ktoré problémy a aké potreby váš produkt alebo služba riešia a aké výhody prinášajú zákazníkom.

Hráte sa so svojím zákazníkom na slepú babu? Pýtate sa, kde ho mám nájsť a a ako ho zaujať? Naša transformačná mapa vám pomôže získať odpovede na tieto zásadné otázky. 

Kde sa nachádza môj potenciálny zákazník? Ako ho efektívne osloviť a zaujať?

Odhalíme kde sa nachádza a ako s ním úspešne komunikovať a nestratiť sa v záplave konkurencie. Ktorú sociálnu sieť si vybrať? Zaujala moja webová stránka môjho zákazníka? 

Zaujala moja ponuka potenciálneho môjho zákazníka? Online aj Offline prostredí je prezentácia produktu, služby kľúčovým krokom. Je to unikátna príležitosť, kedy môžete svoj produkt zviditeľniť a presvedčiť potenciálnych zákazníkov o jeho hodnote a výhodách. Nastavíme, ale vám spravíme rýchly audit, ktorý vám prinesie odpovede. 

Váš sen, vaša vízia prinesie zmeny do vášho života. Identifikujeme vnútorné presvedčenia, ktoré vás limitujú na ceste k naplneniu vášho sna. Odkryjeme skrytý potenciál a transformujeme sen na konkrétnu víziu. Vytvoríme stratégiu, ktorá vám pomôže dosiahnuť túto víziu a premeniť sen na skutočnosť. Využijeme silu zmien na vašej ceste rastu a budovania úspešného biznisu. 

zahŕňa pochopenie vzájomných súvislostí medzi podnikateľom a samotným podnikaním. Máte prepady v predaji? Máte stres ako zaplatíte náklady? Stratili ste radosť z podnikania a máte len v hlave, aby sa opäť biznis rozbehol. A pýtate sa čo stalo? Cítite sa ako v začarovanom kruhu? Spoločne sa pozrieme na tieto súvislosti a identifikujeme, ako môžeme nájsť cestu von z tohto začarovaného kruhu a obnoviť radosť z podnikania a opätovne naštartovať váš biznis. 

Našou misiou je vytvárať pridanú hodnotu pre váš biznis prostredníctvom strategických partnerstiev. Prepájame spoločnosti a pomáhame im objaviť nové príležitostí a využijú potenciál ich vzájomnej spolupráce. Strategické partnerstvá umožňujú využitie skrytého potenciálu a dosiahnutie spoločného rastu biznisu. 

Networking je kľúčovým faktorom pri budovaní úspešného podnikania. Neformálne prostredie a dlhoročné skúsenosti s budovaním vzťahov  vytvárajú ideálnu príležitosť  k  zdieľaniu skúsenosti, vzájomne sa inšpirovať a vytvárať nové príležitosti pre rast biznisu.

60 min

Biznis konzultácia

Chcete vedieť, ako vám môžeme pomôcť?

Potrebujete poradiť s podnikaním, pomôcť s marketingom alebo
uvažujete ako rozšíriť biznis? Chcete svoj sen premeniť na úspešný biznis?

Potom nás kontaktujte. 

V rámci Biznis konzultácie spoločne zhodnotíme, aký je aktuálny stav vášho biznisu.

Ujasníme si vaše ciele. Identifikujeme, kam sa chcete posunúť a čo je potrebné pre dosiahnutie úspechu.

Odkryjeme vaše nenaplnené očakávania spojené s vašim biznisom.

Zadefinujeme nevyužité príležitosti a identifikujeme potenciál pre rast vášho biznisu.

Spojíme sa na hodinovú video konzultáciu cez Google meet. Pošleme vám link a vy len jednoducho kliknete.

Investujte do svojho biznisu 60 minút, ktoré vás posunú ďalej.

Komplexný pohľad

Naša misia je poskytnúť komplexný pohľad na vaše potreby a podnikanie. Vnímame vás, ale aj váš biznis ako celok. Sme zameraní na získanie holistického pohľadu a identifikáciu potenciálnych oblastí, ktoré môžu byť zlepšené. Poskytujeme komplexné riešenia, aby sme vám pomohli dosiahnuť rast vášho biznisu. Sme partner, ktorý vám poskytuje dôkladnú analýzu, rady a podporu v rámci všetkých aspektov vášho podnikania. Našim cieľom je byť vašim strategickým partnerom, ktorý vám pomôže odomknúť skrytý potenciál a dosiahnuť rast vášho biznisu.

 

Individuálny prístup 

Poskytujeme individuálny prístup, aby sme naplnili jedinečné potreby našich klientov. Uvedomujeme si, že každý klient a každý biznis je jedinečný s vlastnými výzvami a potrebami. Zameriavame sa na porozumenie vašej konkrétnej situácie a vytvárame riešenia, ktoré zodpovedajú vašim individuálnym potrebám.

 

Prinášame riešenia

Poskytujeme služby, ktoré prinášajú riešenia. Sme zameraní na vytváranie hodnoty pre našich klientov prostredníctvom inovatívnych a efektívnych riešení. Sme tu pre vás ako partner, ktorý sa sústredí na odomknutie potenciálu a hľadanie najlepších riešení pre rast vášho biznisu.

Zameriavame sa na oblasti, kde môžeme priniesť najväčšiu hodnotu: obchodná a marketingová stratégia, zvýšenie predaja a ziskovosti, analýza trhu, diverzifikácia portfólia, cenová stratégia, nastavenie funkčných procesov, rozvoj zamestnancov. Poskytujeme virtuálny biznis koučing, mentoring a vzdelávacie programy na mieru.

Začíname spoločným stretnutím, kde dôkladne preskúmame vašu spoločnosť s cieľom identifikovať najkritickejšie oblasti. Pri diskusii o cieľoch a očakávaniach sa vyjasnenia hlavné ciele, ktoré klient chce dosiahnuť. Spolu hovoríme o požadovaných výsledkoch, očakávanej kvalite, rozsahu, časovom harmonograme a zdrojoch. Stretnutie je zamerané na vytvorenie jasného porozumenia medzi všetkými zainteresovanými stranami a na vytvorenie základu pre úspešné plánovanie a realizáciu. Spolupráca sa prispôsobí individuálnym potrebám klienta, a to s trpezlivosťou a flexibilitou, ktoré si vyžaduje každá fáza.

Fakturácia sa prispôsobuje individuálne a môže byť buď na hodinovom základe alebo formou fixnej odmeny. Štruktúra fakturácie bude stanovená v závislosti od rozsahu a predpokladanej doby potrebnej na realizáciu.

Mgr. Tatiana Lisá

Zakladateľka

Moja minulosť bola zameraná na rozvoj a rast biznisu v rôznych odvetviach. Vďaka mojim dlhoročným skúsenostiam s rôznymi typmi projektov aj na medzinárodnej úrovni, mám možnosť využiť svoje schopnosti a prispieť k rozvoju vášho podnikania. S mojím odborným know-how v oblasti rozvoja biznisu som pripravená podporiť váš biznis a pomôcť vám dosiahnuť vaše ciele. 

 

Dnes pomáham mikro a malým spoločnostiam všetkých odvetví a zo všetkých kútov Slovenska odomknúť potenciál a dosiahnuť rast biznisu.

Teším sa, ako využijem moje skúsenosti na zlepšenie vašej budúcnosti!

Chcete vedieť ako je na tom váš web?

Rýchly audit vám prinesie odpovede

V audite sa zameriame na tri kľúčové oblasti: vizuálnu stránku webu, užívateľskú skúsenosť a nevyužitý potenciál vášho webu. 

Rezervujte si úvodný 15 minútový telefonát

+421 948 834 830

Kontaktujte nás a zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Odomknite potenciál vášho biznisu a zistite, čím by mohla byť vaša spoločnosť.

Nastavenie stratégií

Stratégia je ako navigácia. Pomáha nám určiť smer, naplánovať cestu, ktorá nás privedie k cieľu. Najlepšie stratégie sú jednoduché a praktické a prispôsobené jedinečným potrebám vášho biznisu.

Biznis konzultácie

Poskytneme vám objektívny pohľad na aktuálny stav a identifikujeme efektívne nástroje potrebné na dosiahnutie vašich cieľov. Vytvárame a-ha momenty, ktoré transformujú vaše podnikanie.

Strategické poradenstvo

Budovanie úspešného biznisu je evolučný proces, ktorý si vyžaduje inovácie a prispôsobenie sa meniacemu prostrediu. Dosiahnutie rastu si vyžaduje skúsenosti, zdroje, efektívne nástroje a optimalizované procesy.

Aktuálny webinár

pripravujeme pre vás

Zaregistrujte sa na  aktuálny webinár